Praktische Informatie

Kwaliteitsstatuut

U kunt het kwaliteitsstatuut downloaden via deze link

Praktijkadres

Vilgert 30 5921 CT Velden

Kaldenkerkerweg 15 5913 AB Venlo

Contact

info@psycholoogvenlo.nl 088 - 022 19 99

Vergoeding verzekering

Indien u gebruik wilt maken van de GB GGZ hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig. Bij de meeste verzekeraars kunnen wij direct de declaratie voor u indienen. Als er met uw verzekeraar geen contract is afgesloten, ontvangt u een factuur voor de gehele behandeling, die u zelf dient te voldoen. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering. Dit geldt in ieder geval als u een polis heeft bij Menzis of VGZ. Welk deel van de nota u vergoed krijgt door de verzekering, hangt af van uw polis en verzekeringsvoorwaarden. Dat kunt u bij uw eigen ziektekostenverzekering opvragen.

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), gebaseerd op sessies van maximaal 45 minuten. De behandeling kan bestaan uit persoonlijke gesprekken (face-to-face: in de spreekkamer, of via beeldbellen, bijvoorbeeld Skype, Botim of Facetime), telefonische contacten, e-mailcontacten, diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging en overleg met uw verwijzer indien nodig. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.

Er zijn zes tarieven
  1. Kort Enkelvoudige problematiek, inclusief intakegesprek 3 tot 5 sessies. € 507,62
  2. Middel Matig ernstige problematiek, inclusief intakegesprek 6 tot 8 sessies. € 864,92
  3. Intensief Ernstige problematiek, inclusief intakegesprek 9 tot 12 sessies. € 1356,25
  4. Onvolledig behandeltraject Behandeling past niet in basis ggz, 1 of 2 sessies. € 207,19
  5. Rapporten aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR: € 87,45
  6. Onverzekerde werkzaamheden Per 45 minuten. € 105,25

Onverzekerde producten zijn onder meer relatietherapie, burn-out begeleiding, maar ook voor zakelijke coaching, consultatie op het gebied van het vinden van een partner voor een duurzame relatie, management- en communicatietrainingen. Voor deze werkzaamheden geldt een tarief van € 105,25 per 45 minuten. Dit tarief geldt voor alle soorten werkzaamheden, waaronder het voeren van een gesprek (persoonlijk, via beeldbellen of telefonisch), persoonlijkheidsonderzoek, het samenstellen van een huiswerkopdrachten, administratieve werkzaamheden, schriftelijke consultatie en andere email-berichten, en dergelijke.